Дистанційне навчання

Дистанційне навчання це звичайне навчання,
перенесене у віртуальний світ.

Дистанційне навчання

Дистанцiйне навчання – це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.

Як це працює?

У наш час Інтернет-технологій багато аспектів нашого життя переноситься в мережу, прискорюючи тим самим темпи розвитку інформаційного суспільства і долаючи географічні бар’єри. Не стає виключенням і освіта. Зараз вже не обов’язково знаходитись поруч з викладачем. Достатньо великий час існує заочна форма навчання студентів. Але її можливості дуже обмежені. Інтернет дає змогу розширити їх, зробити заочне навчання справді повноцінним та всеохоплюючим.

Дистанційне навчання – сукупність наступних заходів:

  •   засоби надання учбового матеріалу студенту;
  •   засоби контролю успішності студента;
  •   засоби консультації студента програмою-викладачем;
  •   засоби інтерактивної співпраці викладача і студента;
  •   можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування помилок.

Дистанційне навчання, це навчання:

  •   У зручний для себе час. Не потрібно ходити на лекції і семінари та адаптуватися під незручний графік занять. Ви отримуєте все необхідне для навчання від першої букви до останньої крапки. Навіть серед ночі Ви маєте змогу через Інтернет переглянути лекцію, виконати завдання, пройти тести самоконтролю.
  •   У зручному для себе місці. За місцем вашого проживання, у бібліотеці або на березі моря, у тиші зимового вечора, або серед пасажирів транспорту в годину пік - ви можете продовжити свої заняття. Це особливо важливо для людей із обмеженими фізичними можливостями.
  •   При повному інформаційному забезпеченні персонально для кожного студента. Так - персонально підібраний за вашим замовленням матеріал - нічого зайвого, повне та послідовне викладення необхідного матеріалу, на будь-якому носії, у будь-якому форматі.
  •   Якісне вивчення навчальних дисциплін. Успішно навчатись - не важко, а приємно - якщо навчання проводиться за новітніми дистанційними технологіями.
  •   Новітні технології. Математичне моделювання інформаційного простору, варіативні плани, інтерактивний та адаптивний навчальний матеріал та інші розробки, що наші студенти можуть застосовувати вже сьогодні, а інші побачать подібні технології тільки через роки.

Матеріали для дистанційного навчання

Скуба М.С. Навчальні матеріали
Шкап Т.П Навчальні матеріали
Рубанік С.А Навчальні матеріали
Вовченко Н.А Навчальні матеріали
Мадюдя В.В. Навчальні матеріали
Хоменко Н.О. Навчальні матеріали
Жадько Н.П. Навчальні матеріали
Берестовий А.І Навчальні матеріали
Волонтир А.В. Навчальні матеріали
Смаглій Б.Ю. Навчальні матеріали
Ломако Л.С. Навчальні матеріали
Лабунська В.В. Навчальні матеріали
Манько Т.М. Навчальні матеріали
Веретільник А.В. Навчальні матеріали
Вовк І.С. Навчальні матеріали
Жирна Н.М Навчальні матеріали
Пестич А.І. Навчальні матеріали
Дружиніна М.І Навчальні матеріали
Пархоменко К.П Навчальні матеріали
Чепурна А.О.  Навчальні матеріали
Панюшкін В. В.  Навчальні матеріали
Панюшкіна Ю. О.  Навчальні матеріали
Зізіменко С.В.  Навчальні матеріали
Селіверстова В.В.  Навчальні матеріали
Лісновська Є.Л.  Навчальні матеріали
Кожома Ю.В.  Навчальні матеріали
Жмайло О.В.  Навчальні матеріали
Гула О.С.  Навчальні матеріали
Будяк І.І.  Навчальні матеріали
Мураненко М.В.  Навчальні матеріали
Чуйко Т.М.  Навчальні матеріали
Махинько Т.М.  Навчальні матеріали

Матеріали для спеціальності

5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів
Основи менеджменту

Робоча програма

Організація та планування підприємств

Робоча програма

Економіка підприємств

Робоча програма

Економічна теорія

Робоча програма

Екологія

Робоча програма

Культурологія

Робоча програма

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів

Українська мова (за професійним спрямуванням)

Робоча програма

Історія України

Робоча програма

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів

Психологія

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів

Соціологія

Робоча програма

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів

Основи філософських знань

Робоча програма

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів

Елементи вищої математики

Робоча програма

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи

Методичні рекомендації з організації контрольної роботи

Обчислювальна техніка

Робоча програма

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи

Креслення

Робоча програма

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів

Технічна механіка

Робоча програма

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів

Електротехніка та електроніка

Робоча програма

Методичні рекомендації з організації самостійної роботи студентів

Автомобільні перевезення

Робоча програма

Електрообладнання автомобілів

Робоча програма

Основи технології ремонту автомобілів

Робоча програма

Правила і безпека дорожнього руху

Робоча програма

Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство

Робоча програма

Технічна експлуатація автомобілів

Робоча програма

Методичні рекомендації з організації лабораторної роботи

Ви тут:Home Дистанційне навчання