Автомобільний транспорт

Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт»

 Освітньо-професійна програма
«Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів»

Кваліфікація: механік

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Підготовка механіків здійснюється для виробничо-технічної та організаційно-керівної діяльності, пов'язаної з технічним обслуговуванням та ремонтом автомобільної техніки.

Механік може працювати в автотранспортних і ремонтних підрозділах підприємств, організацій, установ різних галузей народного господарства з різними формами власності.

 

Фахівець з обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів повинен знати:
♦ Форми первинних документів. Порядок їх ухвалення і реєстрації. 
♦ Нормативні матеріали з розробки й оформлення технічної документації. 
♦ Порядок прийому нового рухомого складу і порядок його списання.
♦ Систему технічного обслуговування і ремонту рухомого складу.
♦ Норми витрат паливно-мастильних матеріалів, положення про нарахування премії за економне використання або утримання за перевитрату паливно-мастильних матеріалів.
♦ Основне технологічне і діагностичне оснащення, пристрої та інструменти, застосовувані під час технічного обслуговування і ремонту рухомого складу, принципи роботи і правила технічної експлуатації, технологію виробництва, спеціалізацію дільниць і виробничі зв'язки між ними.
♦ Правила техніки безпеки, промислової санітарії і протипожежного захисту.
♦ Способи контролю якості технічного обслуговування і ремонту автомобілів і агрегатів.
♦ Комп’ютерна графіка;
♦ Шляхи підвищення продуктивності праці ремонтних робітників, зниження вартості за рахунок високої якості ремонтних робіт.

 

Фахівець з обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів повинен вміти:
♦ Заповнювати встановлені форми обліку наявності, руху, технічного обслуговування, ремонту і пробігу рухомого складу і агрегатів. 
♦ Заповнювати технічний паспорт рухомого складу і заносити до нього зміни. 
♦ Визначати виробниче завдання бригадам, окремим робітникам, розробляти змінно-добовий план дільниці.
♦ Перевіряти якість виконаних робіт кожним виконавцем.
♦ Виконувати економічні розрахунки, направлені на підвищення ефективності виробництва і підвищення продуктивності праці на дільницях з ремонту.
♦ Видавати завдання ремонтним робітникам, доцільно розміщуючи їх по робочих місцях.
♦ Виконувати роботи з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу з використанням технологічного оснащення, пристроїв та інструменту.
♦ Виконувати розрахунки, необхідні для складання заявок на постачання ремонтного фонду, запасних частин і експлуатаційних матеріалів для дільниць.
♦ Проводити інструктаж ремонтних робітників, забезпечувати дотримання ними правил техніки безпеки, промислової санітарії і пожежної безпеки.

 

Фаховий молодший бакалавр може обіймати посади:
♦ Механіком з випуску рухомого складу на лінію в автоколоні. 
♦ Механіком з ремонту рухомого складу в автоколоні. 
♦ Слюсарем з ремонту автомобілів.
♦ Майстром виробничого цеху ремонтних майстерень.
♦ Водієм автотранспортних засобів.
♦ Менеджером з продажу автозапчастин.
♦ Менеджером з продажу автомобілів та інше.

 

 Випускники можуть продовжувати навчання в вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Викладачі спеціальних дисциплін:

БАРИШНІКОВ Володимир Володимирович – викладач спеціальних дисциплін, викладач вищої категорії.

ВОВК Валерій Михайлович – викладач спеціальних дисциплін, викладач вищої категорії, викладач-методист.

ДУБРОВНИЙ Юрій Михайлович – викладач спеціальних дисциплін, викладач вищої категорії, викладач-методист.

ПАНЮШКІН Владислав Володимирович – викладач загальнотехнічних дисциплін, викладач вищої категорії.

ПАНЮШКІНА Юлія Олексіївна – викладач економічних дисциплін, викладач другої категорії.

ХЕРСОНЕЦЬ Сергій Миколайович – майстер виробничого навчання з водіння автотранспортних засобів.

КРУПОДЕРЯ Олександр Леонідович – майстер виробничого навчання з водіння автотранспортних засобів.

 

Навчальна  методична робота викладачів комісії та матеріально-технічна база:

 

День відкритих дверей