Обслуговування програмних систем і комплексів

Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки»

Спеціальність 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»

Кваліфікація: технік-програміст

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Обслуговування програмних систем і комплексів - це наука про принципи та методи, які застосовуються при розробці та супроводженні програмних систем. Вона вивчає застосування процесів розробки, експлуатації та супроводження програмного забезпечення (ПЗ), застосування принципів інженерії щодо процесу розробки ПЗ та обслуговування комплексів.

Програмні системи на цей час присутні у всіх галузях діяльності суспільства. Без відповідного програмного забезпечення в сучасному світі неможливо уявити індустріальне виробництво, школи і університети, систему охорони здоров’я, фінансові та урядові установи. На жаль, зараз спостерігається гострий дефіцит фахівців з обслуговування програмних систем і комплексів – кваліфікованих кадрів, які здатні ефективно приймати участь в реалізації процесів розробки, експлуатації та супроводження програмного забезпечення як аналітики, консультанти, інтегратори, специфікатори, проектувальники, менеджери, розробники, тестери, інженери з якості та ін. для вітчизняної промисловості і для області офшорної розробки.

 

Основні дисципліни циклу професійно – практичної підготовки:
♦ Алгоритмізація та програмування 
♦ Об'єктно–орієнтоване програмування 
♦ Операційні системи
♦ WEB-технології та WEB - дизайн
♦ Комп'ютерна графіка
♦ Розробка клієнт–серверних застосувань
♦ Технологія створення програмних продуктів
♦ Технологія захисту інформації
♦ Тестування програмних систем та комплексів
♦ Адміністрування програмних систем та комплексів
♦ Електротехніка та основи електроніки
♦ Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
♦ Комп'ютерні мережі
♦ Охорона праці в галузі
♦ Економіка та основи ІТ-бізнесу

 

Протягом навчання майбутній фахівець оволодіє сучасними комп'ютерними технологіями, такими як:
♦ операційні системи Wіndows, Unіx, Linux; 
♦ мови програмування: С++, C#, Visual Basic і Object Pascal; 
♦ засоби розробки програм MS Vіsual Studіo, C++ Buіlder, Delphі, Java;
♦ системи керування базами даних mySQL, MS SQL Server, InterBase;
♦ мережні протоколи та мови розмітки даних HTML, XHTML, XML;
♦ комп'ютерна графіка й анімація, САПР, КОМПАС;
♦ технології Web-дизайну, розробки Web-додатків ASP .NET, JSP, PHP;
♦ основи захисту інформації
та різноманітними пакетами прикладних програм.

 

 Навчання проводиться на сучасному комп’ютерному обладнанні.

Після закінчення навчального закладу молодший спеціаліст зможе:
♦ брати участь у розробці програмного забезпечення; 
♦ розробляти програми на мовах високого рівня; 
♦ супроводжувати діюче програмне забезпечення на підприємстві;
♦ виконувати оброблення даних з використанням програмного забезпечення, працювати з базами даних, консультації з питань інформатизації;
♦ виконувати системні роботи: підтримку операційної системи, ведення архівів, резервування інформації.
♦ може працювати на підприємствах різних форм власності, в установах, організаціях, де використовуються засоби обчислювальної техніки (науково-дослідні центри, ІТ- компанії).

Молодший спеціаліст може обіймати посади:

технік-програміст, технік інформаційно-обчислювального центру, спеціаліст технічної підтримки, оператор ЕОМ, розробник прикладного програмного забезпечення, тестувальник програмного забезпечення, системний адміністратор, адміністратор баз даних, адміністратор комп'ютерних мереж, менеджер з продажів комп'ютерів, комп'ютерних мереж і систем.

 Випускники можуть продовжувати навчання в вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 Викладачі спеціальних дисциплін:

-  ЗАХАРЧУН Дмитро Миколайович – голова циклової комісії, викладач спеціальних дисциплін, викладач вищої категорії;

- ДУБРОВНИЙ Юрій Михайлович - викладач спеціальних дисциплін, викладач вищої категорії, викладач-методист;

-  МАДЮДЯ Вікторія Василівна - викладач спеціальних дисциплін, викладач другої категорії;

-  ВІТЮК Маргарита Миколаївна - викладач спеціальних дисциплін, викладач вищої категорії;

-  ПАНЧЕНКО Інна Вікторівна - викладач спеціальних дисциплін, викладач першої категорії;

-  ПАНЮШКІНА Юлія Олексіївна - викладач економічних дисциплін, викладач другої категорії;

- ОБРІЗАН Наталія Василівна – майстер виробничого навчання, майстер І категорії.

 

Навчальна  методична робота викладачів комісії та матеріально-технічна база: