Прикладна механіка

Спеціальність 131 «Прикладна механіка»

 

Освітня програма: технік-технолог із зварювання

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Зварювання є одним з основних високопродуктивних технологічних процесів, які застосовуються у промисловості та будівництві. Розвиток зварювання впливає на технічний рівень найважливіших галузей народного господарства. Багато важливих технічних проблем зараз не можуть бути розв’язаними без застосування зварювання.

Зварювання - вивчає процеси з'єднання матеріалів як металевого, так і неметалевого походження. Про це свідчить широке застосування зварювання у медицині та легкій промисловості.

До зварювання відносять такі процеси: паяння; напилення; нанесення покриттів; наплавлення поверхні деталей, що працюють у важких умовах; електродугове зварювання; точкове зварювання та ін.

 

 Матеріальна база спеціальності:

♦ Майстерня (лабораторія) електрозварювання обладнана індивідуальними зварювальними постами ручного дугового зварювання та пости напівавтоматичного зварювання, що створює умови для розвитку та самовдосконалення студентів; 
♦ Майстерня (лабораторія) газозварювання обладнана індивідуальними зварювальними постами з дотриманням всіх необхідних вимог; 
♦ Предметні аудиторії.

 

Після закінчення навчального закладу молодший бакалавр:
♦ має відомості про матеріали, що використовують у сучасному світі; 
♦ володіє навиками проектування зварних конструкцій; 
♦ вміє аналізувати конструкцію та підбирати найбільш вигідне обладнання та технологію процесу складання та зварювання;
♦ володіє знаннями необхідними для оптимізації та автоматизації зварювального виробництва;
♦ може виконувати роботи пов'язані з обробкою металів направлених на покращення їх експлуатаційних властивостей;
♦ може виконувати зварювальні роботи пов'язані з виготовлення відповідальних конструкцій.

Молодший бакалавр може працювати на підприємствах області та країни таких як:
♦ Черкаське спеціалізоване управління №525; 
♦ Будівельно-монтажне управління №9; 
♦ ВАТ “Черкаський АТП 17127”;
♦ ТОВ “Завод ремнобудтехніки”;
♦ Автоскладальний звод №2 ПАТ “Автомобільна компанія Богдан Моторс”;
♦ ВАТ “Проммонтаж — 30”;
♦ ВАТ “Агротехсервіс”;
♦ ТОВ “Метал — Сервіс” та інші.

 Випускники можуть продовжувати навчання на третьому курсі ВТНЗ держави за фахом без ЗНО. Наприклад ЧДТУ (Черкаси), НТУУ “КПІ” (Київ) та інші.

Викладачі спеціальних дисциплін:

ПАНЮШКІН Владислав Володимирович – викладач спеціальних дисциплін: Зварні конструкції, Виготовлення зварних конструкцій, Економіка та організація зварювального виробництва;

СКЛЯР Микола Володимирович – викладач спеціальних дисциплін: Технологічні основи зварювання плавленням, контактне зварювання, Технологічне устаткування, Технологія маталів, матеріалознавство з основами термічної обробки, Газове зварювання та термічне різання, Обладнання електричного зварювання плавленням, Технологічні основи виконання електро(газо)зварювальних робіт;

МАРЧЕНКО Наталія Миколаївна – завідувач практикою;

ХАРИНА Григорій Миколайович – майстер виробничого навчання, майстер І категорії.

 

Навчальна  методична робота викладачів комісії та матеріально-технічна база:

 

 День відкритих дверей