Геодезія та землеустрій

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

 Освітньо-професійна програма «Геодезія та землеустрій»

Кваліфікація: технік-землевпорядник

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

У зв'язку із актуальністю питань земельної реформи в Україні та необхідністю підготовки висококваліфікованих спеціалістів для її здійснення, зокрема на теренах Черкащини, за проханням представників виконавчої влади із питань земельних ресурсів, на базі Черкаського художньо-технічного коледжу у 2006 році відкрилась спеціальність «Землевпорядкування».

Професія «землевпорядкування» дуже цікава та перспективна спеціальність. До землевпорядників або як раніше їх називали «землемірів» ставилися завжди з повагою, так як земля є нашим багатством і саме збереженням цього багатства, а також охороною земель, розподілом земель, плануванням використання, управлінням земельними ресурсами, регулюванням земельних відносин, моніторингу навколишнього середовища та ведення державного земельного кадастру займаються фахівці землевпорядники. Саме професія «землевпорядник» вважається однією з найбільш необхідних в усі періоди розвитку суспільства. Суть її відображена у самій назві: впорядкування на землі.

Фаховий молодший бакалавр «технік-землевопрядник» підготовлений для професійної діяльності в сфері землевпорядкування, земельного кадастру і проєктно-пошукових робіт на об’єктах державного, приватного і комунального призначення.

 

Основні дисципліни циклу професійно – практичної підготовки:
♦ Основи сільськогосподарського виробництва; 
♦ Основи ґрунтознавства та геології; 
♦ Топографія та землевпорядне креслення;
♦ Землевпорядне проектування;
♦ Геодезія;
♦ Фотограмметрія;
♦ Земельне право;
♦ Земельний кадастр;
♦ Державний контроль і моніторинг земель;
♦ Управління земельними ресурсами;
♦ Геодезичні роботи при землеустрої;
♦ Комп'ютеризація землевпорядного виробництва;
♦ Грошова оцінка земель та нерухомого майна;
♦ Автоматизація землекористування.

Навчання за даною спеціальністю закріплюється проходженням навчальних практик:
♦ Теодолітна зйомка; 
♦ Нівелювання; 
♦ Мензульна зйомка;
♦ Тахеометрична зйомка;
♦ Основи сільськогосподарського виробництва;
♦ Основи ґрунтознавства;
♦ Автоматизовані зйомки території;
♦ Землевпорядне проектування;
♦ Технологічна практика;
♦ Переддипломна практика.

 

Протягом навчання майбутній фахівець оволодіє сучасним технічним забезпеченням спеціальності, такими як:
♦ геодезичні прилади (мензула, планіметри, нівеліри, теодоліти, тахеометр); 
♦ сучасна новітня техніка (плоттер, нові рейки та мірні стрічки, копіювальна техніка); 
♦ сучасні нові 3D монітори та комп’ютери з відповідним професійним програмним забезпеченням.

 За спеціальністю закріплені і укомплектовані аудиторії, геокамера та навчальні полігони.

Після закінчення навчального закладу молодший бакалавр здатен забезпечити професійне виконання наступних робіт:
♦ застосовувати сучасні геоінформаційні технології під час проведення землеустрою; 
♦ розробляти документи на право власності та право користування землею, проводять роботи з роздержавлення та приватизації земель; 
♦ ведуть державний земельний кадастр і моніторинг земель; допомагають здійснювати управління та державний контроль за раціональним використанням і охороною земельних ресурсів;
♦ створюють планово-картографічні, топографо-геодезичні, ґрунтові, агрохімічні матеріали;
♦ допомагають виконувати роботи з паспортизації та державної реєстрації земельних ділянок, є помічниками у здійсненні грошової оцінки земель та нерухомості;
♦ організовують продаж земельних ділянок та іншої нерухомості тощо.

Фаховий молодший бакалавр може обіймати посади:

технік-землевпорядник, технік-геодезист, кресляр, технік-картограф, технік-проектувальник.

Фаховий молодший бакалавр може працювати:

у сільських, селищних, міських радах; міськрайонних управліннях земельних ресурсів; регіональних центрах ДЗК; у НДІ землеустрою; державних геодезичних підприємствах; в БТІ; землевпорядних підприємствах недержавних форм власності; містобудівних, проектних і будівельних організаціях; водогосподарських організаціях; державних інспекторських службах з охорони та використання земель; моніторингових організаціях; структурах земельного банку тощо.

 Випускники можуть продовжувати навчання в вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Викладачі спеціальних дисциплін:

ВОЛОНТИР Аліна Вікторівна - викладач спеціальних дисциплін, викладач І категорії;

ЛИТВИН Валентина Володимирівна - викладач спеціальних дисциплін;

ПАНЮШКІН Владислав Володимирович – викладач спеціальних дисциплін, викладач вищої категорії;

ДУБРОВНИЙ Юрій Михайлович - викладач спеціальних дисциплін, викладач вищої категорії, викладач-методист;

СОЛОШЕНКО Надія Миколаївна – викладач економічних дисциплін, викладач вищої категорії.

 

Навчальна  методична робота викладачів комісії та матеріально-технічна база:

 

 

 День відкритих дверей