Архітектура та містобудування

Спеціальність 191 «Архітектура та містобудування»

 Освітньо-професійна програма «Архітектура та містобудування»

Кваліфікація: технік-проектувальник

Освітньо-професійний рівень: фаховий молодший бакалавр

Праця архітектора, поза всяким сумнівом, почесна і вдячна. Сотні, тисячі, мільйони людей дивляться на його творіння, захоплюються, фотографують.

Архітектор тепер рідко щось креслить на конструкторській дошці, адже в його розпорядженні потужна комп'ютерна техніка з великою кількістю спеціальних програм. Та і матеріали для будівництва тепер зовсім не ті, що були раніше, тепер можна утілити в життя практично будь-яку ідею. Черкаський художньо-технічний коледж відповідає вимогам якісної підготовки фахівців спеціальності «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр».

Архітектура – це поєднання мистецтва та інженерно-технічних наук. Сучасний замовник бажає бачити об’єкти будівництва оригінальними, естетичними, надійними і зручними, комфортними і довговічними, міцними і сучасними. Тому архітектор – одночасно митець та інженер-будівельник.

Архітектурне проєктування – це професійна кваліфікована діяльність архітекторів та інженерів з підготовки проектної документації стосовно об'єктів капітального будівництва та їх частин, які будуються, реконструюються в межах земельної ділянки, що належить забудовникові, а також у випадках проведення капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, якщо при його проведенні зачіпаються конструктивні і інші характеристики надійності і безпеки таких об'єктів.

 

Випускники отримують знання в галузі:
♦ національного колориту в оздобленні будівель і споруд; 
♦ проектування і будівництва будівель і споруд; 
♦ художнього оформлення внутрішнього середовища приміщень і обладнання будівель і споруд;
♦ проектування природних паркових зон, національних парків та інших об'єктів ландшафтної архітектури приміських зон;
♦ відновлення або реставрації існуючих конструкцій.

 

Якості, що забезпечують успішну професійну діяльність:
♦ художні здібності, естетичний смак;; 
♦ точний окомір, об’ємно-просторове бачення;  
♦ хист до точних наук;
♦ уважність, здатність зосереджуватись на тривалий час;
♦ винахідливість, фантазія, гарна зорова пам'ять.

 Практичне навчання за спеціальністю «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр» відбувається у спеціалізованих кабінетах та лабораторіях. Заняття проводять досвідчені викладачі.

 

Після закінчення навчального закладу молодший спеціаліст здатен забезпечити професійне виконання наступних робіт:
♦ читати технічну документацію з метою її використання при проектуванні; 
♦ складати та узгоджувати завдання на проектування об’єкту; 
♦ розраховувати об’ємно-планувальні параметри будівель;
♦ розташовувати в приміщенні функціональне обладнання, прилади та інженерні комунікації згідно з гігієнічними, акустичними та естетичними вимогами;
♦ визначати схему забудови населеного пункту в залежності від санітарно-гігієнічних вимог інсоляції, природно-кліматичних умов та інше;
♦ виконувати техніко-економічне обґрунтування прийнятих архітектурно-конструктивних рішень;
♦ запроваджувати в проектах відновлення або реставрації нові матеріали, конструкцій, що органічно вписувались би в відновлювані існуючі конструкції.

 

Фаховий молодший бакалавр може обіймати посади:

техніків-проектувальників, креслярів-конструкторів, техніків-архітекторів, техніків-інженерів відділах архітектури, архітектурних бюро, будівельних організаціях.

 

Випускники можуть продовжувати навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації:
♦ Черкаський державний технологічний університет – Будівництво та архітектура; 
♦ Харківський національний університет будівництва; 
♦ Київський національний університет будівництва і архітектури;
♦ Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури м. Київ;
♦ Придніпровська державна академія будівництва та архітектури.

 

Навчальна  методична робота викладачів комісії та матеріально-технічна база:

 

 

 День відкритих дверей