Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт»

Спеціальність 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів»

Кваліфікація: механік

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Підготовка механіків здійснюється для виробничо-технічної та організаційно-керівної діяльності, пов'язаної з технічним обслуговуванням та ремонтом автомобільної техніки.

Механік може працювати в автотранспортних і ремонтних підрозділах підприємств, організацій, установ різних галузей народного господарства з різними формами власності.

 

Фахівець з обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів повинен знати:
♦ Форми первинних документів. Порядок їх ухвалення і реєстрації. 
♦ Нормативні матеріали з розробки й оформлення технічної документації. 
♦ Порядок прийому нового рухомого складу і порядок його списання.
♦ Систему технічного обслуговування і ремонту рухомого складу.
♦ Норми витрат паливно-мастильних матеріалів, положення про нарахування премії за економне використання або утримання за перевитрату паливно-мастильних матеріалів.
♦ Основне технологічне і діагностичне оснащення, пристрої та інструменти, застосовувані під час технічного обслуговування і ремонту рухомого складу, принципи роботи і правила технічної експлуатації, технологію виробництва, спеціалізацію дільниць і виробничі зв'язки між ними.
♦ Правила техніки безпеки, промислової санітарії і протипожежного захисту.
♦ Способи контролю якості технічного обслуговування і ремонту автомобілів і агрегатів.
♦ Комп’ютерна графіка;
♦ Шляхи підвищення продуктивності праці ремонтних робітників, зниження вартості за рахунок високої якості ремонтних робіт.

 

Фахівець з обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів повинен вміти:
♦ Заповнювати встановлені форми обліку наявності, руху, технічного обслуговування, ремонту і пробігу рухомого складу і агрегатів. 
♦ Заповнювати технічний паспорт рухомого складу і заносити до нього зміни. 
♦ Визначати виробниче завдання бригадам, окремим робітникам, розробляти змінно-добовий план дільниці.
♦ Перевіряти якість виконаних робіт кожним виконавцем.
♦ Виконувати економічні розрахунки, направлені на підвищення ефективності виробництва і підвищення продуктивності праці на дільницях з ремонту.
♦ Видавати завдання ремонтним робітникам, доцільно розміщуючи їх по робочих місцях.
♦ Виконувати роботи з технічного обслуговування і ремонту рухомого складу з використанням технологічного оснащення, пристроїв та інструменту.
♦ Виконувати розрахунки, необхідні для складання заявок на постачання ремонтного фонду, запасних частин і експлуатаційних матеріалів для дільниць.
♦ Проводити інструктаж ремонтних робітників, забезпечувати дотримання ними правил техніки безпеки, промислової санітарії і пожежної безпеки.

 

Молодший спеціаліст може обіймати посади:
♦ Механіком з випуску рухомого складу на лінію в автоколоні. 
♦ Механіком з ремонту рухомого складу в автоколоні. 
♦ Слюсарем з ремонту автомобілів.
♦ Майстром виробничого цеху ремонтних майстерень.
♦ Водієм автотранспортних засобів.
♦ Менеджером з продажу автозапчастин.
♦ Менеджером з продажу автомобілів та інше.

 

 Випускники можуть продовжувати навчання в вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 Викладачі спеціальних дисциплін:

-  БАРИШНІКОВ Володимир Володимирович – викладач спеціальних дисциплін, викладач першої категорії.

-  ВОВК Валерій Михайлович - викладач спеціальних дисциплін, викладач вищої категорії.

-  ДУБРОВНИЙ Юрій Михайлович - викладач спеціальних дисциплін, викладач вищої категорії, викладач-методист.

-  ПАНЮШКІН Владислав Володимирович - викладач загальнотехнічних дисциплін, викладач вищої категорії.

-  ПАНЮШКІНА Юлія Олексіївна - викладач економічних дисциплін, викладач другої категорії.

- ХЕРСОНЕЦЬ Сергій Миколайович – майстер виробничого навчання з водіння автотранспортних засобів.

- КРУПОДЕРЯ Олександр Леонідович - майстер виробничого навчання з водіння автотранспортних засобів.

 

Навчальна  методична робота викладачів комісії та матеріально-технічна база:

 

 

 

Спеціальність 122 «Комп'ютерні науки»

Спеціальність 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»

Кваліфікація: технік-програміст

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Обслуговування програмних систем і комплексів - це наука про принципи та методи, які застосовуються при розробці та супроводженні програмних систем. Вона вивчає застосування процесів розробки, експлуатації та супроводження програмного забезпечення (ПЗ), застосування принципів інженерії щодо процесу розробки ПЗ та обслуговування комплексів.

Програмні системи на цей час присутні у всіх галузях діяльності суспільства. Без відповідного програмного забезпечення в сучасному світі неможливо уявити індустріальне виробництво, школи і університети, систему охорони здоров’я, фінансові та урядові установи. На жаль, зараз спостерігається гострий дефіцит фахівців з обслуговування програмних систем і комплексів – кваліфікованих кадрів, які здатні ефективно приймати участь в реалізації процесів розробки, експлуатації та супроводження програмного забезпечення як аналітики, консультанти, інтегратори, специфікатори, проектувальники, менеджери, розробники, тестери, інженери з якості та ін. для вітчизняної промисловості і для області офшорної розробки.

 

Основні дисципліни циклу професійно – практичної підготовки:
♦ Алгоритмізація та програмування 
♦ Об'єктно–орієнтоване програмування 
♦ Операційні системи
♦ WEB-технології та WEB - дизайн
♦ Комп'ютерна графіка
♦ Розробка клієнт–серверних застосувань
♦ Технологія створення програмних продуктів
♦ Технологія захисту інформації
♦ Тестування програмних систем та комплексів
♦ Адміністрування програмних систем та комплексів
♦ Електротехніка та основи електроніки
♦ Комп'ютерна схемотехніка та архітектура комп'ютерів
♦ Комп'ютерні мережі
♦ Охорона праці в галузі
♦ Економіка та основи ІТ-бізнесу

 

Протягом навчання майбутній фахівець оволодіє сучасними комп'ютерними технологіями, такими як:
♦ операційні системи Wіndows, Unіx, Linux; 
♦ мови програмування: С++, C#, Visual Basic і Object Pascal; 
♦ засоби розробки програм MS Vіsual Studіo, C++ Buіlder, Delphі, Java;
♦ системи керування базами даних mySQL, MS SQL Server, InterBase;
♦ мережні протоколи та мови розмітки даних HTML, XHTML, XML;
♦ комп'ютерна графіка й анімація, САПР, КОМПАС;
♦ технології Web-дизайну, розробки Web-додатків ASP .NET, JSP, PHP;
♦ основи захисту інформації
та різноманітними пакетами прикладних програм.

 

 Навчання проводиться на сучасному комп’ютерному обладнанні.

Після закінчення навчального закладу молодший спеціаліст зможе:
♦ брати участь у розробці програмного забезпечення; 
♦ розробляти програми на мовах високого рівня; 
♦ супроводжувати діюче програмне забезпечення на підприємстві;
♦ виконувати оброблення даних з використанням програмного забезпечення, працювати з базами даних, консультації з питань інформатизації;
♦ виконувати системні роботи: підтримку операційної системи, ведення архівів, резервування інформації.
♦ може працювати на підприємствах різних форм власності, в установах, організаціях, де використовуються засоби обчислювальної техніки (науково-дослідні центри, ІТ- компанії).

Молодший спеціаліст може обіймати посади:

технік-програміст, технік інформаційно-обчислювального центру, спеціаліст технічної підтримки, оператор ЕОМ, розробник прикладного програмного забезпечення, тестувальник програмного забезпечення, системний адміністратор, адміністратор баз даних, адміністратор комп'ютерних мереж, менеджер з продажів комп'ютерів, комп'ютерних мереж і систем.

 Випускники можуть продовжувати навчання в вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 Викладачі спеціальних дисциплін:

-  ЗАХАРЧУН Дмитро Миколайович – голова циклової комісії, викладач спеціальних дисциплін, викладач вищої категорії;

- ДУБРОВНИЙ Юрій Михайлович - викладач спеціальних дисциплін, викладач вищої категорії, викладач-методист;

-  МАДЮДЯ Вікторія Василівна - викладач спеціальних дисциплін, викладач другої категорії;

-  ВІТЮК Маргарита Миколаївна - викладач спеціальних дисциплін, викладач вищої категорії;

-  ПАНЧЕНКО Інна Вікторівна - викладач спеціальних дисциплін, викладач першої категорії;

-  ПАНЮШКІНА Юлія Олексіївна - викладач економічних дисциплін, викладач другої категорії;

- ОБРІЗАН Наталія Василівна – майстер виробничого навчання, майстер І категорії.

 

Навчальна  методична робота викладачів комісії та матеріально-технічна база:

 

 

 

Спеціальність 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Спеціальність 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво»

Кваліфікація: художник-виконавець, керівник аматорського дитячого колективу (гурток, студія)

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Натхнення дає людині крила, а творчість дозволяє виразити свої почуття, емоції та бачення світу. Робота художника вимагає не тільки уміння малювати, але і широкого кругозору,усвідомлення унікальності традицій свого народу. Переконливого визнання у нашій країні та за кордоном набуло українське декоративно-прикладне мистецтво. В його священних образах, орнаменті зображені символи чарівної української природи, ключові моменти нашої історії, особливості побуту, доброта і щедрість українського народу. Декоративно-прикладне мистецтво включає у себе численні види художніх спеціалізацій, серед яких провідне місце посідає художній розпис. 

  

Архітектор тепер рідко щось креслить на конструкторській дошці, адже в його розпорядженні потужна комп'ютерна техніка з великою кількістю спеціальних програм. Та і матеріали для будівництва тепер зовсім не ті, що були раніше, тепер можна утілити в життя практично будь-яку ідею. Черкаський художньо-технічний коледж відповідає вимогам якісної підготовки фахівців спеціальності «Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр». Наявність кваліфікованих педагогічних кадрів, відповідної матеріально-технічної бази дозволяють підготовлювати фахівців яких так чекає ринок праці регіону.

  

Художник-майстер декоративного розпису має величезні можливості, бо у його творчому арсеналі техніки і засоби народного наївного малярства, живопису на склі, писанкарства, батику,вітражу, мозаїки, настінного розпису, витинанки, іконопису. Разом із тим він володіє академічним рисунком, живописом, композицією, комп’ютерною графікою, має досвід викладання образотворчого мистецтва у дитячих студіях та гуртках.

     

Якості, що забезпечують успішну професійну діяльність:
♦ хист до малювання, естетичний смак; 
♦ багата уява, фантазія, потреба у творчому самовираженні;  
♦ патріотизм, допитливість, інтерес до культури та мистецтва;
♦ спостережливість, здатність зосереджуватись на тривалий час;
♦ доброзичливість, емоційність, тактовність.

   

 Практичне навчання студентів спеціальності «Декоративно-прикладне мистецтво» проходить у світлих кабінетах та затишних майстернях,заняття проводять висококваліфіковані викладачі, відомі у Черкасах художники.

  

Незабутні враження залишають практики:
♦ пленерна (малювання на природі) завершується звітною виставкою; 
♦ етнографічна (екскурсії у музеї України, дослідження Малої батьківщини, свого родоводу, ремесел рідного села);  
♦ педагогічна (у художніх школах, студіях, гуртках).

 Випробувавши себе у ролі вчителя, керівника гуртка, багато студентів планують пов’язати своє майбутнє з викладацькою діяльністю.

  

Випускники можуть продовжувати навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 Щорічна виставка робіт «Крок за кроком», яка відбувається у приміщенні Обласного художнього музею, збирає безліч позитивних відгуків,стає непересічною подією у культурному житті Черкас. Автори кращих робіт продовжують навчання за фахом у провідних мистецьких вищих навчальних закладах України, повертаючись до рідного міста зрілими художниками, викладачами, науковцями, але залишаючись випускниками ЧХТК.

 

Навчальна  методична робота викладачів комісії та матеріально-технічна база:

 

 

 

Спеціальність 022 «Дизайн (перукарське мистецтво та декоративна косметика)»

Спеціальність 5.02020702 «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»

Кваліфікація: спеціаліст перукарського мистецтва та декоративної косметики

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

У народі кажуть, що зробити людину красивою можуть два майстри – один з них кравець, а другий – перукар. І це правильно. Адже вдало підібрана зачіска може змінити не тільки зовнішній вигляд людини, а і її внутрішній стан, зробити її – нехай і ненадовго – щасливою. Кожне обличчя – загадка, і перукар повинен щоразу розгадувати її, знаходити єдність, гармонію між зачіскою і овалом обличчя, зачіскою і розрізом очей, зачіскою і загальним стилем людини. Роботу перукаря можна порівняти з роботою художника.

    

В усі часи люди прагнули бути красивими, і тому професія перукаря поширена й престижна. Ці фахівці працюють у модних салонах і перукарнях, у галузі кіно, театру, шоу-бізнесі. Професія дозволяє працювати індивідуально, відкрити власну справу.

      

Перукар підстригає, робить різні зачіски, завиває і фарбує волосся. Але майстром перукарської справи може стати не кожен, тому що вона, як і будь-яка інша професія, вимагає від людини певних індивідуально-психологічних особливостей. Найбільше цей фах підходить людям комунікабельним, для яких спілкування не є обтяжливим, а приносить задоволення, людям із почуттям прекрасного, творчою уявою, фантазією.

  Якості, що забезпечують успішну професійну діяльність:

♦ художні здібності, точний окомір, естетичний смак; 
♦ гарна зорова пам’ять; спостережливість, винахідливість;  
♦ висока чутливість рук, охайність;
♦ легкість у спілкуванні, доброзичливість, тактовність;
♦ фізична витривалість, уміння зосереджуватися, терплячість.

 Практичне навчання відбувається у спеціалізованих кабінетах та лабораторіях. Заняття проводять досвідчені викладачі.

    

Випускники можуть продовжувати навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 Протягом навчання студенти беруть участь у Всеукраїнських конкурсах, які проводить Спілка перукарів України, регіональних художніх виставках, благодійних заходах.

 

 

Навчальна  методична робота викладачів комісії та матеріально-технічна база:

 

 

 

 

Спеціальність 022 «Дизайн (дизайн середовища)»

Спеціальність 5.02020701 «Дизайн»

Кваліфікація: художник-конструктор

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст

Про людину творчу, винахідливу, із вишуканим естетичним смаком, яка може зробити повсякденні речі зручними і прекрасними, кажуть: дизайнер. Наймолодший із видів мистецтв, дизайн зараз переживає пік популярності. І це зрозуміло, бо немає області людського життя, у якій би не був затребуваний талант художника-конструктора. Дизайнер може спроектувати інтер’єр квартири, фасад магазину, ігровий дитячий майданчик або паркову алею. Одяг, який ми носимо, робоче місце,за яким працюємо, побутові прилади, якими користуємось, автомобілі, web-простір, реклама – все це сфера діяльності дизайнера.

 

Дизайнер повинен бути художником, інженером, психологом, трохи – економістом і маркетологом. Але головне – людиною, що знається на законах мистецтва та жваво цікавиться новітніми технологіями, креативною.

 

Якості, що забезпечують успішну професійну діяльність:
♦ художні здібності, естетичний смак; 
♦ точний окомір, об’ємно-просторове мислення;  
♦ допитливість, розвинена уява, прагнення до самореалізації;
♦ уважність, здатність зосереджуватись на тривалий час;
♦ винахідливість, фантазія, гарна зорова пам'ять.

 

 Практичне навчання відбувається у спеціалізованих кабінетах та лабораторіях. Заняття проводять досвідчені викладачі.

 Студенти спеціальності «дизайн середовища» опановують академічний рисунок, живопис, композицію, зосереджуючи головну увагу на кресленні, макетуванні, комп’ютерній графіці, художньому проектуванні.

 

 Професійні дизайнери працюють у дизайн-бюро, районних відділах архітектури, рекламних агентствах, фотостудіях, на підприємствах, що виготовляють меблі, будівельних організаціях. Спеціальність дозволяє відкрити власну справу та працювати на замовлення.

Випускники можуть продовжувати навчання у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації.

 

Навчальна  методична робота викладачів комісії та матеріально-технічна база: